Početna arrow Projekti arrow IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE ZA RODITELJE
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE ZA RODITELJE

ŠOSO "Milan Petrović"  sa domom učenika iz Novog Sada, u partnerstvu sa OŠ Josipa Matoša iz Vukovara, Republika Hrvatska, je u okviru projekta: "Home Sweet Home" – stanovanje uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnom ometenošću, organizovala Konferenciju za roditelje na temu stanovanje uz podršku. Cilj konferencije je bio informisanje roditelja o rezultatima primene programa stanovanje uz podršku.

Konferencija za roditelje je održana 23.09.2014. u srednjoj školi ŠOSO "Milan Petrović" sa domom učenika, a učestvovalo je 39 osoba.

Na konferenciji je bio predstavljen projekat, prikazana su praktična iskustva primene stanovanja uz podršku u Srbiji i Hrvatskoj i predstavljen je rad Fondacije “Milan Petrović”. Putem ankete, definisane su prednosti stanovanja uz podršku, teškoća u realizaciji i načini njihovog prevazilaženja, kao i potrebe roditelja i njihova očekivanja, nedoumice i strepnje koje se odnose na životnu perspektivnu njihove dece.

            ZAKLJUČCI

Na osnovu ankete za učesnike konferencije definisano je da se odgovori roditelja koji se odnose na prednosti stanovanja uz podršku mogu svrstati u tri kategorije:

 

            - poboljšanje kvaliteta života korisnika,

            - poboljšanje kvaliteta života porodice,

            - stvaranje inkluzivne zajednice i kvalitetnijeg društva.

 

Na osnovu odgovora roditelja, evidentarane su teškoće u realizaciji stanovanja uz podršku:

 

            - predrasude lokalne zajednice,

            - nesklad između zakonskih propisa i prakse,

            - finansijski problemi,

            - nedovoljno umrežavanje svih aktera koji imaju značajnu ulogu u realizaciji stanovanja uz podršku,

            - nedostatak stambenog prostora,

            - nedovoljna senzibilisanost vladinog sektora,

            - nedovoljan broj zaposlenog stručnog kadra,

            - nedovoljna informisanost roditelja.

 

Načini prevazilaženja definisanih teškoća koje predlažu roditelji su:

 

            - usklađivanje zakonskih propisa sa praksom,

            - uključiti veći broj stručnjaka,

            - umrežavanje svih aktera u realizaciji stanovanja uz podršku (vladin sektor, državne institucije, NVO, roditelji)

            - informisanje, edukacija i senzibilizacija svih aktera u realizaciji stanovanja uz podršku (vladin sektor, državne institucije, NVO, roditelji).

            - medijsko promovisanje stanovanja uz podršku,

            - adekvatno, redovno i trajno finansiranje realizacije usluge stanovanja uz podršku,

 

Potrebe i očekivanja roditelja koje se tiču životne perspektive njihove dece, grupišu se u četiri tipa odgovora:

 

            - ispunjenje potreba njihove dece,

            - obezbeđivanje adekvatnog prostora za život njihove dece,

            - poboljšanje kvaliteta života porodice,

            - uključivanje deteta u stanovanje uz podršku.

 

Nedoumice i strepnje roditelja koje se odnose na životnu perspektivnu njihove dece su:

 

            - da li će njihovo dete biti srećno ako se odvoji od porodice,

            - kako se usluga finansira, da li postoji participacija roditelja,

            - kakva će biti briga o detetu kad roditelj više ne bude živ,

            - da li je nadzor u stambenim zajednicama adekvatan,

            - da li roditelj može da posećuje dete,

            - predrasude okoline,

            - da li su se pokazala negativna iskustva zbog mešanja korisnika prema polnoj strukturi u stambenim zajednicama?

           

Pored ovih nedoumica i strepnji većina roditelja se izjasnila da se njihove strepnje po pitanju odvajanja njihovog deteta od porodice usled odrastanja, ni po čemu ne razlikuju od odvajanja deteta tipičnog razvoja.

Najveći broj roditelja se izjasnio da nemaju nedoumice i strepnje po pitanju stanovanja uz podršku što ukazuje na veliko poverenja raditelja u ovakvu vrstu usluge u sistemu socijalne zaštite.

           

Definisane teškoće i načini njihovih prevazilaženja u cilju kvalitetne primene stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnom ometenošću i autizmom iz pozicije roditelja daju nam jasne smernice u kom pravcu svi značajni nosioci ovog programa treba da usmere svoje snage, kapacitete i resurse.

 

 

 

 

24.09.2014.                                                                                         Koordinator projekta

Novi Sad                                                                                             mr. sci. Daniela Tamaš

 
< Prethodno   Sledeće >