Početna arrow Aktuelnosti arrow Projekat: "Home Sweet Home"
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Projekat: "Home Sweet Home"
ipa1.jpg

Potpisivanjem protokola o saradnji na realizaciji projekta "Home Sweet Home", uspostaviće se dugoročna stručna saradnja izmedju ŠOSO “Milan Petrović” sa domom učenika iz Novog Sada, Republika Srbija i OŠ Josipa Matoša iz Vukovara, Republika Hrvatska, kao nosioca projekta.

Partnerske organizacije u realizaciji projekta su: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu; Medicinski fakultet, Odsek za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, Novi Sad; Vukovarsko-srijemska županija; Udruga za promicanje inkluzije, Osijek; Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama, Vukovar.ipa2.jpg

 

Projekat će biti finansiran sredstvima iz IPA programa prekogranične saradnje izmedju R Srbije i R Hrvatske (IPA 2008, 2009, 2010 & 2011 Cross-Border Programme Croatia-Serbia 22.02.04.01) kojim ćemo ostvariti prekograničnu saradnju u cilju jačanja kapaciteta pružalaca usluga u sistemu socijalne zaštite u Južnobačkom okrugu i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

Umrežavanjem svih organizacija doprinećemo obezbeðivanju preduslova za primenu programa stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnom ometenošću, kroz profesionalnu saradnju i razmenu iskustva, informisanje i edukaciju roditelja, stručnjaka i lokalne zajednice.

 

Ciljna grupa

 

            1. Osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima

            2. Roditelji i članovi užih porodica osoba sa autizmom i intelektualnom ometenošću -učenika ŠOSO Milan Petroviæ Novi Sad i OŠ Josipa Matoša, Vukovar

            3. Stručnjaci iz područja specijalne edukacije i rehabilitacije, medicine, psihologije, socijalnog rada, prava

            4. Studenti volonteri-buduæi stručnjaci

5. Lokalna zajedica

 

Očekivani rezultati

            1. Uspostavljanje dugoročne stručne saradnje izmeðu ŠOSO Milan Petrović”sa domom učenika, Novi Sad i OŠ Josipa Matoša, Vukovar i svih organizacija koje će učestvovati u realizaciji projekta kao partneri i saradnici čijim umrežavanjem ćemo doprineti obezbeðivanju preduslova za primenu programa stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnom ometenošću.

            2. Informisani i edukovani roditelji, stručnjaci, studenti i lokalna zajednica o mogućnostima i prednostima stanovanja uz podršku.

            3. Praktièna primena pripreme za program stanovanja uz podršku za sobe sa autizmom i intelektualnom ometenošću iz ŠOSO “Milan Petrović”sa domom učenika, Novi Sad i OŠ Josipa Matoša, Vukovar.

Aktivnosti projekta

   1. Uspostavljanje projektnog tima

          2. Međusobni radni sastanci

   3. Potpisivanje protokola o saradnji

          4. Promocija projekta

   5. Seminar za projektni tim

            6. Informativno edukativni skup za struènjake, studente volontere i lokalnu zajednicu

            7. Informativno edukativni skup za roditelje

            8. Kamp za učenike u Novom sadu  i Vukovaru

 

Realizacijom projekta uticaćemo na osiguravanje preduslova za primenu programa samostalnog stanovanja uz podršku u Južnobaèkom okrugu i Vukovarsko-Srijemskoj županiji za osobe s autizmom i intelektualnim ometenošæu kroz profesionalnu saradnju i razmenu iskustva, informisanje i edukaciju roditelja, stručnjaka i lokalne zajednice.

 

Razmena iskustava, edukacija roditelja, studenata, kao buduæih stručnjaka, veoma je bitna za razvijanje pozitivnih stavova i obezbeðivanje uslova za primenu ovakvih programa. Informisanje vladinih i nevladinih organizacija i njihovo umrežavanje doprineće obezbeðivanju preduslova za primenu programa stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnim ometenošću.

  

Trajanje projekta: 12 meseci.

ipa3.jpg

 

 

 

 

 

 

 
< Prethodno   Sledeće >