Početna arrow Projekti arrow Vikend PLUS
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Vikend PLUS

Korisnici projekta su 140 umereno mentalno ometenih osoba (omladine i odraslih). Svaki vikend menjaju se grupe koje čine 10 korisnika da bi bili svi obuhvaćeni projektom. Savez organizacija za pomoć osobama ometenim u razvoju nastavlja sa ovakvim organizovanjem tj. stvaranje malih kućnih zajednica u cilju podrške ovoj kategoriji lica. Korisnici vikend programa su lica koja žive na području Novog Sada i okoline u socijalnoj izolaciji i na teretu svojih porodica. Ova lica nemaju adekvatnu podršku i zaštitu društva i oni su bez ostvarenih mogućnosti za stalno zapošljavanje što je neophodno da bi se njihov kvalitet života podigao na viši nivo. Svi korisnici "Vikend plus" projekta su lica iz Dnevnog boravka (umereno mentalno zaostala omladina i odrasli), koja se uz ovaj program vaspitavaju, radno angažuju i osposobljavaju za samostalan život i rad.
Višegodišnjim radom sa licima ometenim u razvoju i podrškom stručnih organa koja se bave radom sa UMZ licima, pojavila se potreba za realizacijom ovakvog projekta. Ovakvim projektom deca ometena u razvoju postepeno bi se ukljucivala u društvenu zajednicu. Korist je višestruka, kako za lica ometena u razvoju tako i za njihove porodice i društvenu zajednicu. Kroz realizaciju programa ostvariće se plan na edukaciji UMR lica i organizovanje života u malim kućnim zajednicama (pilot program). Lica koja su obuhvaćena ovim programom potiču iz socijalno ugroženih porodica. Njihovim roditeljima ovakav vikend program bice od pomoći u organizaciji sopstvenog vremena kao i materijalna podrška.
Oblik rada - radionički, edukativno-kreativni, individualno-frontalni.
Mesto izvođenja - salaš na Čeneju, bliža okolina, lokalna zajednica.
U toku realizacije projekta biće objavljivan informativni materijal, ankete, edukativni materijal, video i foto zapisi.
U praćenje realizacije projekta uključeni su roditelji, stručna služba škole, donatori, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

 
< Prethodno   Sledeće >