Početna arrow UNICEF - Škola bez nasilja
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Škola bez nasilja - Program

Poslednjih godina sve je očiglednije da je nasilje problem sa kojim se suočavaju i deca i odrasli, kako po broju slučajeva, tako i po težini oblika nasilnog ponašanja. U obrazovno-vaspitnim ustanovama deca su izložena najrazličitijim oblicima i vrstama vršnjačkog nasilja, ali i nasilja od strane odraslih. Posledice osećaju svi, oni koji trpe nasilje, oni koji se nasilno ponašaju, ali i oni koji prisustvuju situacijama nasilja.

Ministarstvo prosvete je, sa ciljem prevencije nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, pripremilo sledeća dokumenta:

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, koji je dostavljen svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Srbiji početkom 2008. godine i

Okvirni akcioni plan za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, usvojen početkom 2009. godine, u kome su precizirane uloge i odgovornosti.

Pregled programa, projekta i literature u ovoj oblasti, nalaze se na veb adresi Ministarstva prosvete. Sve obrazovno-vaspitne ustanove imaju obavezu da izrade Program zaštite dece od nasilja i formiraju Tim za zaštitu dece od nasilja . Aktivnosti predviđene Programom treba da budu zasnovane na procesu samovrednovanja i vrednovanja rada ustanove, i da budu deo razvojnog plana i godišnjeg programa rada ustanove.

Dana 13.09.2010. godine ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada uključila se u program UNICEF-a „Škola bez nasilja“ .

Uz pomoć donatora, kompanije „Autoritas Investment“ škola je prikupila sredstva za dvogodišnji program, koji podrazumeva obuku dece i zaposlenih za lakše prepoznavanje nasilja, njegovo sprečavanje, i korake koji vode restituciji. Na osnovu istrazivanja koje je sprovedeno u OŠ “Milan Petrović” krajem 2010. i dobijenih rezultata koje je obradio Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, napravljena je strategija koja treba da dovede do konačnog cilja, a to je stvaranje bezbedne i podsticajne atmocfere u školi. Pogledajte Materijal sa radionica koje su održane sa zaposlenima u školi.

Svečanoj ceremoniji održanoj u prostorijama škole prisustvovali su: gosp. Jegeš Zoltan – pokrajinski Sekretar za obrazovanje, gosp. Ivica Vukelić – direktor kompanije „Autoritas Investment“, predstavnici UNICEF-a, Saveta roditelja, Školskog odbora i direktorica škole mr Slavica Marković.

skola bez nasilja.jpgskola bez nasilja1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola bez nasilja:   Početna strana

 
< Prethodno   Sledeće >