Početna arrow Servisni centar
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Lost Password?
Servisni centar
There is no translation available for this content. Original text is displayed below.

Početak rada: 2006. godine

Program: Centar pruža usluge deci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, mladima i odraslima sa invaliditetom i stručnjacima koji se bave ovom populacijom u oblasti pravne, zdravstvene i socijalne zaštite, rehabilitacije, obrazovanja i zapošljavanja.

- Servis za procenu sposobnosti,

- Servis za ranu intervenciju,

- Servis za podršku deci u tipičnim vrtićima,

- Servis za podršku deci u tipičnim osnovnim školama,

- Servis za podršku deci u tipičnim srednjim školama,

- Servis za pružanje podrške roditeljima,

- Servis za podršku specijalizovanim učilima i pomagalima,

- Servis za prevoz i personalnu asistenciju,

- Servis za pružanje podrške zapošljavanju,

- Servis za trening životnih veština,

- Servis za podršku stanovanju,

- Servis za informisanje,

- Servis za volontere

- Servis za edukaciju,

- Servis za medijaciju.

 
< Prev   Next >