Početna arrow Posle škole arrow Nastava u prirodi
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Lost Password?
Nastava u prirodi
There is no translation available for this content. Original text is displayed below.

Rekreativno iskustvena nastava dece sa autizmom
VrnjaCka Banja 2005.

Kao i prethodnih godina i ove godine organizatori letnjeg programa odredili su dve celine, potpuno nezavisne po aktivnostima i teritorijalnom konceptu. Prvi deo se odvija u prostorijama ŠOSO “Milan Petrovic” u ulici Temerinskoj 61 i odlikuje se po iskustvenoj nastavi kroz koju deca prolaze. Tri vrste radionica predvidenih tokom dana, kulinarska, kreativna i radionica komunikacionih procesa, obezbeduju interesantan broj aktivnosti kroz zabavu i igru.
Drugi deo letnjeg programa odvijao se u Vrnjackoj banji u periodu od 15.07.-25.07.2005. godine. Ovo je treci desetodnevni odlazak dece sa autizmom u pratnji terapeuta na rekreativnu nastavu. U letnji program bilo je ukljuceno 11 dece i 4 terapeuta. Programi koji su realizovani tokom letnjeg programa imaju višestruko pozitivan efekat na podizanje nivoa samostalnosti i opšte psihofizicko stanje dece.
Raznoliki program nastave u prirodi, iskustva koja su bila ponudena polaznicima letnje rekreatvne škole i sportski sadržaji na bazenima obezbedila su kvalitetno provedeno vreme i sticanje su brojnih znanja o prirodi. Desetodnevni boravak dece sa terapeutima imao je višestruko pozitivne efekte: deca su se vratila kuci sa izgradenom samostalnošcu u izvršavanju higijenskih navika, navika u vezi ishrane, problemi u ponašanju su smanjeni, a takode je povecan nivo samostalnosti dece u obavljanju svakodnevnih aktivnosti., a boravak u prirodi je pozitivno uticao na opšte psihofizicko stanje dece. Takav nacin rada pozitivno utice ne samo na osamostaljivanje dece i sticanje novih iskustava i znanja vec postepeno navikavanje dece na što duži boravak van kuce i bez roditelja što je prvi korak u pripremnoj fazi za samostalni život uz podršku u malim kucnim zajednicama kojima težimo.
Bogat kulturno društveni program koji je u letnjem periodu ponuden posetiocima Vrnjacke Banje omogucio je terapeutima da kroz svakodnevno pracenje priredbi decijeg festivala, karnevala i posete sajmu knjiga, primene programe koji imaju za cilj podsticanje sposobnosti komunikacije i socijalizacije kod dece sa autizmom.

Rekreativne nastava Goc 2004.

Letnja škola je edukativni i rekreativni program zasnovan na lokalnoj zajednici namenjen deci i adolescentima sa autizmom uzrasta od 4 do 18 godina.
U okviru programa usmerili smo se na usvajanje veština korisnih u lokalnoj zajednici koje se usvajaju kroz rekreativna, socijalna, senzorna i komunikacijska iskustva. Namera nam je integracija ove dece u lokalnu zajednicu kao i da omogucimo strukuru i uslove da bi ona mogla da funkcionišu u okruženju i da naprave pozitivan pomak u ucenju.
Letnji program odvijao se na Gocu, planinskom kompleksu u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac, u periodu od 15.-25. jula 2004. U letnji program bilo je ukljuceno 10 dece i 3 terapeuta.
Tokom boravka i rehabilitacionog tretmana izvršeno je istraživanje ciji ce rezultati biti korišceni u svrhu poboljšanja programskih aktivnosti i kao naucni radovi. Snimljeni materijal koji se nalazi u posedu terapeutskog tima takodje se smatra vrednim dokumentom proisteklim iz desetodnevnog tretmana.
Sve aktivnosti tokom letnje škole 2004. finansijski su podržane od strane Društva za pomoc osobama sa autizmom grada Novog Sada.

Novi Sad, septembar 2004. god

Daniela Tamaš, dipl. defektolog – logoped
Miško Šekularac dipl. defektolog, savetnik za porodicu i brak

REKREATIVNA NASTAVA NA GUCEVU

Jedna od znacajnijih aktivnosti u Terapeutskom objektu za tretman dece sa autizmom, koja je obeležila 2002/03. školsku godinu je rekreativna nastava na Gucevu koja je trajala sedam dana u periodu od 28. 05. – 04. 07. 2003. godine. U rekreativnoj nastavi je ucestvovalo dvanaestoro dece u pratnji tri terapeuta: Miška Šekularca, Ane Krstic i Daniele Tamaš.

7.00h ustajanje do 7.30h oblacenje (samopomoc i licna higijena)

7.30-8.00h gimnastika (fizicke aktivnosti)

8.00h dorucak

8.30-9.00 higijena nakon obroka

9.00-9.45 circle time (veština komunikacije )

9.45-10.00 planiranje planinarenja (anticipacija vremena i prostorno planiranje)

10.00-12.30 planinarenje

12.30-13.30 priprema za rucak (licna higijena)

13.30 rucak

4.30-15.00 higijena nakon obroka

15.00-16.00 slobodne aktivnosti

16.00-16.45 matematika (kognitivne sposobnosti)

16.45-17.00 priprema za rekreaciju

17.00- 19.00 rekreativne aktivnosti (aerobik, gimnastika)

19.00-19.30 priprema za veceru

19.30-20.30 vecera

20.30-20.45 higijena nakon obroka

20.45 circle time (poznavanje prirodne i društvene okoline)

21.30 odlazak na spavanje

Iz programa vidi se da je akcenat stavljen na rekreativne aktivnosti u cilju podizanja tonusa muskulature, jacanja muskulature i sticanja fizicke kondicije. Jednako zastupljene bile su i aktivnosti koje doprinele pospešivanju samostalnosti dece u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti: oblacenje, održavanje licne higijene i higijene prostora, kao i samostalnosti prilikom uzimanja obroka (u skladu sa osnovnim principima škole Marije Montesori).
Pored aktivnosti koje su bile predvidene programom koji su osmislili terapeuti, deca su imala priliku da posete: Banju Koviljacu, Manastir Tronošu i rodnu kucu Vuka Stefanovica Karadžica.

 
Next >