Početna arrow Aktuelnosti arrow ZAPOŠLJAVANJE I MIGRACIJE MLADIH
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
ZAPOŠLJAVANJE I MIGRACIJE MLADIH
Prvi u nizu sastanaka na temu razvoja integrisanih usluga tržišta rada i socijalnih usluga u organizaciji Vlade Republike Srbije i Fonda Španske Vlade za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDGIF) održan je 24.09.2010.godine u zgradi Palate Srbije u Beogradu.

Skup su zajednički organizovali program „Zapošljavanja i migracije mladih“, koji u našoj zemlji sprovode četiri agencije Ujedinjenih nacija: Međunarodna organizacija rada (ILO), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Fond Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) i nacionalni partneri: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete, Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad i Republički zavod za statistiku.

Program pruža podršku institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou u sprovođenju politike i operativnih mera za podizanje nivoa zaposlenosti mladih u Srbiji i utiče na smanjivanje negativnih posledica readmisije iz inostranstva i nelegalnih migracija. Prvi korak u procesu stvaranja integrisanih usluga je bilo osnivanje međuministarske radne grupe koja je napravila operativne procedure za realizaciju ovog modela i na osnovu utvrđenih kriterijuma odabrala za učešće u pilotiranju 52 opštine u pet regiona, Južnobački, Beograd, Pčinjski, Nišavski i Pomoravski, kao i relevantne institucije u njima.

Program, koji obuhvata zapošljavanja mladih bez kvalifikacija, sa invaliditetom, kao i mladih Roma se sprovodi na tri nivoa kako bi poboljšao stanje u kome se nalaze mladi ljudi u Srbiji: podizanjem nivoa znanja o situaciji i potrebama mladih, i njihovom boljem uključivanju u nacionalne politike, poboljšanjem integrisanih javnih usluga, pružanjem direktne podrške nezaposlenim mladim ljudima kroz obuke, zaposlenje i započinjanje sopstvenog posla kroz lokalne kancelarije za zapošljavanje.

Aktivnosti Zajedničkog programa biće usmerene ka: razvijanju politike zapošljavanja mladih i migratorne politike zasnovane na statističkim podacima, indikatorima i analizama; osnaživanju kapaciteta državnih institucija sa ciljem razvijanja integrisanog sistema tržišta rada i socijalnih usluga; podršci lokalnim institucijama u cilju efikasnijeg rukovođenja novim programima zapošljavanja i socijalnih usluga.

Planirano je i razvijanje seta indikatora za sistematično praćenje mladih na tržištu rada, razvijanje politike i akcionog plana za upravljanje radnim migracijama, jačanje kapaciteta filijala NSZ na pomenutim područjima, stvaranje osnova za dugoročno finansiranje mera za zapošljavanje mladih, osnivanje javno-privatnih i osnaživanje lokalnih partnerstava.

Prema istraživanjima stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji je dva do tri puta veća nego stopa nezaposlenosti u nekim zemljama u svetu. Zbog toga se preko ovog zajedničkog programa stupilo u odlučnu akciju, stvaranje novih radnih mesta i ekonomskih prilika za mlade, uključiti mlade iz marginalizovanih grupa kako bi im se omogućio pristup tržištu rada i pružila šansa.

U okviru projekta "Podrška nacionalnim naporima za promovisanje zapošljavanja mladih i upravljanje migracijama", pomoć prilikom nalaženja posla ili pokretanja svog biznisa mogu potražiti nezaposleni između 15 i 30 godina koji 1. novembra budu najmanje 30 dana na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Njima su na raspolaganju četiri mere - obuka u instituciji (školi) koja može trajati između jednog i šest meseci, obuka na radnom mestu u istom trajanju, obuka kod poslodavca, kao i pomoć prilikom pokretanja sopstvenog posla. Pomoć prilikom pokretanja svog posla podrazumeva subvenciju od 130.000 dinara, mentoring u trajanju od pola godina od dana registracije preduzeća, ali i usluge iz oblasti finansija, maketringa i upravljanja kadrovima.

Program stimuliše i poslodavce da daju šansu i eventualno zaposle mlade ljude iz ranjihvih i socijalno ugroženih grupa stanovništva i to kroz novčane naknade za tri meseca ukoliko mladima koje zaposle omoguće da 20 odsto radnog vremena provdeu na obuci, subvencijama za ona preduzeća koja zaposle osobu koja je kod njih prošla obuku, ali i novčanu naknadu za 30 dana probnog rada za one mlade koji nakon tog rada dobiju posao.

Fond za zapošljavanje mladih podržaće 3000 mladih nezaposlenih ljudi u pronalaženju novog posla ili u započinjanju sopstvenog posla, sa ukupnim budžetom od 3.8 miliona USD. Zajednički program je otpočeo 01. jula 2009. godine. Program finansiraju Španski fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja za mlade, zapošljavanje i migracije (6.143.138 USD) i Vlada Srbije (1.900.000 USD), a osnovni cilj programa je smanjenje stope nezaposlenosti mladih na najmanje jednu trećinu do 2015.godine.

 
< Prethodno   Sledeće >