Početna arrow Aktuelnosti arrow „OSOBE SA AUTIZMOM U ZAJEDNICI“
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
„OSOBE SA AUTIZMOM U ZAJEDNICI“
Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”, Novi Sad u sardanji sa Katedrom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Katedrom za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu organizovala je 14.06.2010. godine međunarodni seminar na temu autizma, pod nazivom “Osobe sa autizmom u zajednici”.

Seminar je bio namenjen defektolozima, psiholozima i pedagozima, učiteljima i svim stručnim saradnicima koji se bave tretmanom i unapređenjem kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica. Skupu je prisustvovao veliki broj kolega iz naše škole, ali i kolega iz drugih ustanova za koje je ova tema bila interesantna, kako iz Novog Sada, tako i iz drugih gradova, kao što su: Sombor, Beograd, Bačka Palanka, Subotica, Bačka Topola, Kosovska Mitrovica i drugi.

Radove su izlagali sledeći predavači:

mr Slavica Marković, direktor ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad (uvodna reč)

prof dr Špela Golubović; Medicinski fakultet, Novi Sad (pozdravna reč)

Vesna Čandić, okupacioni terapeut, Orange County Public Schools, Orlando, USA “Najnovija istraživanja i terapije koje se primenjuju u SAD u tretmanu dece sa autizmom; Okupaciona terapija; Senzorna integracija” Hannah Ehrli M.A. Orange County Public Schools, Orlando, USA “Školovanje dece sa Autizmom; Deca sa autizmom u zajednici”

prof dr Nenad Glumbić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu “Instrumentalna dijagnostika autizma”

prof dr Dragan Mitrović; Medicinski fakultet, Novi Sad “Biološke osnovne autizma”

mr Daniela Tamaš, ŠOSO “Milan Petrović, Novi Sad “Sistemski multimodalni pristup u logopedskom tretmanu dece sa autizmom”

Dragana Pašćan, dipl. defektolog; ŠOSO “Milan Petrović, Novi Sad “Primena Marte Meo metode kod dece sa smetnjama u razvoju”autizams.jpgautizams1.jpgautizams2.jpgautizams3.jpgautizams4.jpgautizams5.jpg

 
< Prethodno   Sledeće >