Početna arrow Aktuelnosti arrow USPEŠNO ORGANIZOVANI SEMINARI NA TEME TRETMANA OSOBA SA AUTIZMOM
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
USPEŠNO ORGANIZOVANI SEMINARI NA TEME TRETMANA OSOBA SA AUTIZMOM
Tokom novembra u Organizacionij jedinici za tretman osobe sa autizmom, u objektu ŠOSO „Milan Petrović“ u Temerinskoj ulici br. 61, održana su dva seminara za radnike naše škole.

Prvi seminar „Interna edukacija za terapeute Organizacione jedinice za tretman osoba sa autizmom“ održan je 5.11.2009. godine. Cilj edukacije bio je unapređivanje kvaliteta tretmana osoba sa autizmom i pružanja podrške njihovim porodicama putem informisanja terapeuta o različitim pristupima i načinima rada.

Na temu „Razvoj komunikativnih sposobnosti i funkcionalnost dece sa autizmom“ govorila je defektolog - logoped mr Daniela Tamaš. Tema je obuhvatala primenu Sistemskog multimodalnog tretmana u radu sa decom sa autizmom i njihovim porodicama kao internog metoda koji se primenjuje u ŠOSO „Milan Petrović“. Predstavljeni su i rezultati višegodišnjeg istraživanja uspesnosti primene Sistemskog multimodalnog metoda i njegovog uticaja na razvoj komunikativnih sposobnosti dece sa autizmom.

Defektolog-oligofrenolog Dragana Pašćan izložila je primenu Marte Meo metode u radu sa osobama sa teškoćama u razvoju. Tokom izlaganja predstavljene su teorijske osnove Marte Meo metoda i primeri njegove praktične primene, potkrepljeni video snimcima. Učesnici edukacije su bili informisani o mogućnostima primene Marte Meo metoda u radu sa učenicima sa autizmom bez obzira na uzrast i u komunikaciji sa njihovim roditeljima u cilju uspešnijeg tretmana i postizanja što boljih rezultata.

Drugi seminar pod radnim nazivom „Pristup i podrška deci sa poteškoćama u učenju izazvanim disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i hiperaktivnošću“ održan je u trajanju od dva dan 13. i 14.11.2009. godine.

Cilj seminara autora i predavača mr Daniela Tamaš, defektolog - logoped i Jelene Panić, reedukator psihomotorike je bilo upoznavanje vaspitača i učitelja sa karakteristikama smetnji u učenju kako bi što uspešnije mogli da prepoznnaju simptome i pruže adekvatan pristup i podršku deci sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i hiperaktivnošću u redovnim vrtićima i školama.

Na osnovu analize dobijenih rezultata došlo se do zaključka da su seminari uspešno realzovani, i da su preovladavajući razlozi zbog kojih su se učesnici opredelili za ova dva seminara sama tema i autori. Ovi pokazatelju su nam ukazali na to da je izbor teme stručnog usavršavanja dobar i u skladu sa promenama u procesu vaspitanja i obrazovanja koji se kreću u pravcu inkluzije. Iako je većina učesnika bila profesionalno iz oblasti defektologije mnogi su, kako na osnovu njihovih verbalnih izjava u diskusiji zaključujemo, došli da obnove svoje znanje i nauče nešto novo.

Oba stručna skupa akreditovana su od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i nalaze se u Katalogu programa stručnog usavršavanja za školsku 2009/2010. godinu pod kataloškim brojem 778.tamas.jpgtamas1.jpgtamas2.jpg

 
< Prethodno   Sledeće >