Početna
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?

Syndicate

Poseta Makedoniji Stanovanje uz podršku – iskustva i zakonske osnove

Na poziv Gorana Petruševa, predsednika Saveza defektologa Makedonije direktorka ŠOSO „Milan Petrović sa domom učenika, mr Slavica Marković, koordinator Dnevnog boravka za osobe sa autizmomu okviru ŠOSO „Milan Petrović“, ass dr Daniela Tamaš, Radojka Rajačić i Zoran Rajačić, realizovali su službenu posetu u Republiku Makedoniju u periodu od 29.11-01.12.2017.

Povod za posetu je bio dvostruki, jedan je predstavljanje  iskustva ŠOSO „Milan Petrović“ u primeni programa Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom i zakonskih osnova i minimalnih standarda za pružanje ove usluge u Republici Srbiji, a drugi  učešče na Okruglom stolu povodom 3. Decembra koji je održan u Rektoratu Univerziteta Sveti Kiril i Matodij u Skoplju na temu Transformacija ka održivom i elastičnom društvu za sve“, gde je mr Slavica Marković primila nagradu Fondacije „Ljupčo Ajdinski“.

PROGRAM POSETE:

 

29.11.2017- (SREDA)

 

13.30               Prijem kod Dekana Filozofskog fakulteta u Skoplju

 

14.00-15.00     Predavanje na Filozofskom fakultetu - Institut za defektologiju na temu „Transformacija ustanove za obrazovanje, zaštitu i rehabilitaciju osobe sa invalidnošću - Iskustva ŠOSO “Milan Petrović“, Novi Sad”- mr Slavica Marković dipl. defektolog oligofrenolog.

 

16.00               Prijem u Fondaciji“ Profesor Ljupčo Ajdinski“

 

30.11.2017 (ČETVRTAK)

 

Predavanje - Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnom ometenošću i autizmom -  priprema za dinstitucionalizaciju, Demir Kapija

 

10.00-10.45 SERVIS ZA STANOVANJE UZ PODRŠKU

mr Slavica Marković – dipl. defektolog oligofrenolog,

direktor ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad

 

10.45-11.30 PRIPREMA OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠČU I AUTIZMOM  ZA STANOVANJE UZ PODRŠKU 

dr Daniela Tamašdipl. defektolog, logoped,  koordinator Dnevnog boravka za osobe sa autizmom u okviru ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

 

12.00-12.45  ISKUSTVA ŠOSO „MILAN PETROVIĆ“ SA DOMOM UČENIKA  U PRIMENI PROGRAMA DEINSTITUCIONALIZACIJE 

mr Slavica Marković – dipl. defektolog oligofrenolog,

direktor ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad

 

 

12.45-13.30 RAD SA CENTRIMA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I PODRŠKA PORODICI  U PRIPREMI ZA STANOVANJE UZ PODRŠKU

dr Daniela Tamašdipl. defektolog, logoped,  koordinator Dnevnog boravka za osobe sa autizmom u okviru ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

 

 

13.30-14.00 PLANIRANJE BUDŽETA USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Radojka Rajačić - ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad

 

14.00-14.30 DISKUSIJA

 

 

01.12.2017 (PETAK)

 

9.30 – 11.00  - Prijem u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Republike Makedonije

Tema: Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnom ometenošću i autizmom

mr Slavica Marković – dipl. defektolog oligofrenolog

dr Daniela Tamašdipl. defektolog, logoped

 

12.00-14.00  Učešče na Okruglom stolu povodom 3. Decembra u Rektoratu Univerziteta Sveti Kiril i Matodij u Skoplju na temu Transformacija ka održlivom i elastičnom društvu za sve“

 

mr Slavica Marković dipl. defektolog oligofrenolog,

direktor ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad izlaganje od 10 minuta

i prijem nagrade od fondaciju Profesor Ljupčo Ajdinski.

 

05.12.2017.                                                                             dr Daniela Tamaš

Novi Sad                                 koordinator Dnevnog boravka za osobe sa autizmom

ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

 

makedonija 2017.jpg
 
< Prethodno   Sledeće >