Početna arrow Saradnjom do znanja arrow AKCIONI PLAN realizacije projekta
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
AKCIONI PLAN realizacije projekta

Akcioni plan "Saradnjom do znanja"

TEMA- "VODA"

 

АКЦИОНИ ПЛАН

„Сарадњом до знања"

 

ТЕМА/ЈЕДИНИЦЕ

ВОДА

Особине воде, значај воде, вода у нашем животном окружењу,заштита воде и животне средине, животињски и биљни свет воде, мерење уз помоћ воде, дискриминација чула уз помоћ воде

ОПШТИ ЦИЉ

Усвајање основних знања о води кроз мултидисциплинарни приступ и примена стечених знања и искуства у свакодневном животу

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ

АКТЕРИ

Упознавање координатора стручних већа и координатора појединих Тимова са акционим планом „Сарадњом до знања"

-кориговање акционог плана

-дефинисање почетка реализације пројекта (предлог 22. март Дан воде)

- дефинисање иницијалног теста на тему вода (овим тестом бисмо проверили почетна знања ученика о води)

- подела задужења у оквиру свакод стручног већа и појединих Тимова

 

 

 

 

 

новембар

 

 

 

 

 

Записник са састанка

 

 

 

 

 

Координатори стручних већа, координатори тимова, стручни сарадник


 

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ

АКТЕРИ

Састанци стручних већа

-Дефинисање циљева, наставних јединица, обима садржаја и исхода за сваки ниво постигнућаи  за сваку научну област у односу на тему вода

-Предлог активности које ће се реализовати изван учионице (посета фонтане, реке, језера...)

-Предлог потребних средстава за реализацију активности

- Предлог за корићењем одређеног простора у школи сходно планираној активности (сензорни врт, Валдорф учионица, Монтесори учионица, сензорна соба, едукативни камп на Ченеју..)

-Предлог заједничких активности (коорелација између стручних већа)

-Предлог увођења спољних сарадника који би приближили наведену тему (особа из водовода, капетан брода..).

 

 

 

 

 

 

новембар-децембар

 

 

 

 

Програми стручних већа

 

 

 

Чланови стручних већа


 

 

 

 

АКТИВНОСТ

 

 

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

 

 

ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ

 

 

АКТЕРИ

 

Састанци координатора појединих Тимова ( Еколози, Горани, Црвени крст, Тим за културну и јавну делатност, Тим за аугментативну и алтернативну комуникацију и асистивну технологију, Тим за сарадњу са породицом, Тим за сарадњу са друштвеном средином)

-Дефинисање активности и начина реализације којима би сваки од наведених тимова допринео реализацији теме вода.

-Предлог заједничких активности (коорелација између тимова)

 

 

 

 

новембар-децембар

 

 

 

Извештаји тимова

Координатори тимова, стручни сарадник

Састанак координатора стручних већа и координатора појединих Тимова

-Коорелација свих активности наведених на појединачним састанцима сртучих већа и Тимова

 

јануар

 

Записник са састанка

 

Координатори стручних већа, координатори тимова, стручни сарадник

Решавање иницијалног теста

фебруар март

Подаци добијени иницијалним тестом

Ученици основне школе

Реализација наведених активности кроз наставне и ваннаставне активности

март април

3 недеље

фотографије, видео записи, радови ученика

Дефектолози, предметни наставници

Завршна изложба

април

фотографије, видео записи, радови ученика

Дефектолози, предметни наставници

Решавање завршног теста знања

април

Подаци добијени завршним тестом

Ученици основне школе

Евалуација пројекта

мај

Извештај о анализи постигнућа

Координатори стручних већа, стручни сарадник

 
< Prethodno   Sledeće >