Početna arrow Aktuelnosti arrow SAJAM SOCIJALNIH USLUGA
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
SAJAM SOCIJALNIH USLUGA

U organizaciji Centra za ekonomska istraživanja iz Beograda, a u kordinaciji sa Komorom socijalne zaštite Republike Srbije i Centrom za socijalni rad grada Beograda, 02.11.2016.godine u hotelu Crowne Plaza realizovan je Sajam socijalnih usluga.

Ovaj skup je prevashodno bio namenjen korisnicima usluga socijalne zaštite, roditeljima, porodicama, stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite, ali i drugim stručnjacima koji žele da unaprede svoja znaja.

Sajam socijalnih usluga je otvorila Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda, istakavši da će na sajmu biti predstavljene inovativne usluge usmerene ka korisnicima.

U radnom  delu “Sajma socijalne zaštite” putem raznovrsnih predavanja su prezentovani dosadašnji rezultati, primeri dobre prakse, kao i planirane aktivnosti za unapređenje oblasti. 

ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika je predstavio defektolog-somatoped Miloš Damjanić, koji je na temu „Asistivna tehnologija u oblasti podrške osoba sa invaliditetom“ učesnicima skupa dao jasnu sliku o korišćenju i funkcionalnoj vrednosti asistivne tehnologije u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom. On je izdvojio nekoliko važnih segmenata u klasifikaciji asistivnih pomagala, koji se tiču stabilnosti, sedenja i pokretljivosti (AT vezana za vertikalizaciju), teškoće u komunikaciji (AT iz domena augmentativne i alternativne komunikacije), korišćenje računara (robusna tastatura, Tobi, različiti svičevi) i AT iz domena vida (različiti tipovi lupa, brajeva tastatura i štampač).

Kao primer dobre prakse Centra za asistivnu tehnologiju ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, prikazan je film „Kad bih mogla da biram“.

Direktorka Gerantološkog centra u Kragujevcu Gordana Đokić je u svom izlaganju predstavila projekat Evropske unije „Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici“, koji se realizuje u okviru ove institucije u cilju zbrinjavanja i palijativne nege obolelih osoba i njihovih porodica.

Socijalni radnik Olivera Zelić iz Komore za socijalnu zaštitu Republike Srbije se dotakla teme beskućništva i kroz svoj rad „Usluga socijalnog rada sa korisnicima u situacijama beskućništva“ uputila na metodološki pristup u radu (regrutacija, zbinjavanje - snimanje potreba, dijagnostika -motivacioni intervju, procena resursa - kapacitet korisnika, planiranje mera zaštite i tretmana).

Ona je napomenula da u Srbiji ima registrovano oko 17.000 beskućnika.

Goran Petković je ispred Gerontološkog centra „Jelenac“ iz Aleksinca je na temu „Razvoj novih usluga sa aspekta deinstitucionalizacije i razvijanja usluga“  pričao o problemima sa kojima se susreću stručni radnici i korisnici koji se bave i koriste uslugu socijalne zaštite - Stanovanje uz podršku.

On je naveo da je ova usluga standardizovana, ali da nema stabilan izvor finansiranja i da novac ne prati korisnika. A kao negativnu posledicu, Petković je naglasio da se veliki broj korisnika „stnovanja uz podršku“ vratio u institucije.

Socijalni radnik iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Aleksandra Mrkela se bavila aktuelnom temom današnjice „Obezbeđivanje podrške i  zaštite maloletne dece migranata“. Ona je u svom izlaganju navela standardne operativne procedure koje se rade pri identifikaciji migranata, kao i same izazove i problematiku. Mrkela je naglasila, da je u Srbiji registrovano 362 dece bez pratnje, da su sva maloletna lica zbrinuta i smeštena u tri ustanove socijalne zaštite u Beogradu, i da sve više izbeglih lica traži trajno boravište u našoj zemlji.

Savetnica za socijalnu zaštitu u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu Maja Dumnić  je promovisala uslugu „Povremenog porodičnog smeštaja“. Prema njenim rečima,  „predah“ za roditelje je promovisan i isprovodio se u četiri grada: Beograd, Kragujevc, Niš i Novi Sad, a do sada u program je uključeno 24 dece. Sama usluga promoviše život deteta u porodici, obogaćuje kvalitet života i namenjen je deci sa smetnjama u razvoju.

Može se podeliti u tri kategorije: kratki dnevni predah, kratki višednevni predah i kratki predah za bebe. Dumnić je rekla da roditelji mogu da ga koriste ovu uslugu ne više od 15 dana mesečno u kontitnuitetu i do 60 dana u toku godine.

Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu je na temu „Uspostavljanje novih usluga podrške posebno osetljim grupama na teritoriji Grada Beograda“ predstavila socijalne usluge „lični pratilac“ i „personalna asistencija“.

Lični pratilac je usluga kojom se zadovaljavaju osnovne potrebe u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom, prema standardima do 40 sati nedeljno (integracija dece i uključivanje u vaspitno-obrazovni proces). Prema rečima Mikaine Stevanović prošle godine ovu uslugu je koristilo 310 dece na teritorije opštine Beograd. Personalna asistencija je usluga koja je namenjena punoletnim osobama sa invaliditetom sa procenjenim prvim ili drugim stepenom podrške. Prema rečima Mikaine Stevanović ovu uslugu je prošle godine koristilo 50 korisnika na teritoriji opštine Beograd.

Savetnice u Centru za porodični smeštaj i usvojenje iz Beograda, Ljiljana Skrobić i Bojana Pucarević su nas upoznale sa jednim novim programom podrške „Razvoj siblinških odnosa dece na hraniteljstvu“. Ovaj program je namenjen deci koja žive u različitim hraniteljskim porodicama, a imaju bar jednog biološkog roditelja. Identifikovana je prošle godine 61 grupa, a čak 29,5% od okupnog broja braća i sestara nemaju nijedan vid kontakta. Aktivnosti koje su realizovane na zbližavanju su rad na životnoj priči dece i sportsko-rekreativni sadržaj: tri kampa, vikend okupljanje hraniteljskih porodica, a uveden je i Dan braća i sestara - 10.april (okuplio se 150 učesnika).

Savetnica za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad Jelica Marić je promovisala najmlađu instituciju socijalne zaštite u zemlji, koja se nalazi pod ingerencijom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, demografiju i ravnopravnost polova.

Marić je izjavila da je osnovni cilj postojanja ove ustanove procena, obuka i smeštaj, odnosno pružanje podrške hraniteljskim porodicama na teritoriji AP Vojvodina.

Prema njenim rečima, prošle godine je Centar preuzeo odgovornost za 139 hraniteljske porodice, dok je ove godine pridruženo još 28 porodica. Za promovisanje usluga „usvojiteljskih porodica“  i „porodičnog smeštaja“ još uvek se čekaju zakonski okviri.

Vidimo se naredne godine!!!

sajam socijalnih usluga 2016 1.jpg

 

sajam socijalnih usluga 2016 3.jpgsajam socijalnih usluga 2016.jpg
 
< Prethodno   Sledeće >