Početna arrow Za učenike
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Za učenike
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ 2014-15.

месец

недеља

Vразред

VI разред

VII разред

VIII разред

 

IX

1-5

 

 

30.09.7-1, 7-2 К СЈ

 

 

8-12

 

 

 

 

 

 

15-19

 

 

19. 09. 6-5, КМ

19.09.7-7, КГе

 

 

22-30

 

 

 

 

25. 09. 7-1, 7-2 КМ

23. 09. 7-7 КМ

24. 09. 7-7, КБи

 

 

X

1-3

 

 

 

03.10.6-5, ПМ

02. 10.7-7, КСЈ

 

 

 

6-10

 

 

 

07. 10. 6-5, КСЈ

09.10. 7-1, 7-2 КТО

6.10. 7-7 КФ

 

 

 

13-17

15. 10.5-1,СЈ

15. 10. 5-4 Ис

17. 10. 5-4 Гео

14.10. 6-1, 6-2 КМ

13. 10., 6-5, КБи

17.10. 6-5, ПСЈ

13. 10. 7-7, КХе

15. 10.7-7, КБИ

17. 10 7-1, 7-2, КМ

15. 10. 8-1, 8-2 КМ

 

 

20-24

20. 10. 5-4 KM

21. 10. 5-2 KM

23. 10. 5-2 ПM

24. 10. 5-4 ПМ

22.10. 6-1, 6-2 ПМ

21. 10. СЈП

21. 10. 6-5, Ис

23.10. 6-5, КФи

20. 10.7-1, 7-1 КСЈ

21. 10. 7-1, 7-2 К ПиД

23.10. 7-7, КИ

22.10. 7-7 ПМ

21.10.8-1, 8-2ПСЈ

23. 10.8-1, 8-2 ПМ

 

 

 

27-31

27. 10. 5-2 ПСЈ

28.10. 5-4 ПСЈ

 

29. 10. 6-2 КПиД

30. 10. 6-1 КПиД

30. 10. 6-5 КМ

28. 11. 7-7 ПСЈ

31. 10 7-1, 7-2, ПМ

 

 

XI

3-7

 

04. 11. 6-5, КГ

05. 11. 6-5, КСЈ

3. 12. 7-7, КИ

07.11. 8-1, 8-2КСЈ

 

 

 

10-15

 

 

 

10.11., 6-1, 6-2 КСЈ

14. 11. 7-7 КМ

 

 

17-21

 

 

 

21.11. 6-5, КМ

20. 11. 7-1, 7-2 КМ

 

 

24-28

 

 

 

26.11. 6-1, 6-2 КСЈ

28.11. 7-1, 7-2, КПП

24.11. 7-7, КХ

26.11.7-7, КБи

 

 

XII

1-5

 

 

 

 

03. 12. 6-1, 6-2 ПСЈ

01. 12. 6-1, 6-2 КПиД

02. 12. 6-5, КГ

05. 12. 6-5, ПМ

03.12.7-7 KИ

04. 12. 7-7, ПМ

04.12. 7-1, 7-2, КТПР

02.12. 8-1, 8-2ПСЈ

 

8-12

8. 12. 5-2 ПСЈ

09. 12. 5-4 ПСЈ

10. 12. 5-5, СЈ

12.12. 5-4 ПМ

08. 12.6-5 КБи

09.12. 6-5 КИ

09.12. 6-1, 6-2 К

09.12. 7-7, ПСЈ

12.12. 7-7 КГ

11. 12. 8-1, 8-2КМ

12. 12, 8-1, 8-2КПиД

 

15-22

17. 12. 5-4 КИС

18. 12. 5-2 ПМ

19. 12. 5-4 КГео

 

16. 12. 6-1, 6-2 П

15. 12. 6-5 ПСЈ

18.12. 6-5, КФи

18.12. 7-7, КХ

19.12. 7-7, КБи

16. 12. 7-1, 7-2, КПиД

18.12. 8-1, 8-2ПМ

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ II полугодиште

 

месец

недеља

V

VI

VII

VIII

 

I

16-23

 

 

 

 

 

26-30

 

 

 

 

 

II

2-6

 

 

 

 

 

9-13

 

 

 

 

 

18-20

 

 

 

 

 

23-27

 

 

 

 

 

III

2-6

 

 

 

 

 

9-13

 

 

 

 

 

16-20

 

 

 

 

 

 

23-31

 

 

 

 

 

IV

1-17

(3-13расп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24

 

 

 

 

 

 

    

 

27-30

 

 

 

 

 

V

4-8

 

 

 

 

 

11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22

 

   

  

 

 

 

25-29

 

  

 

 

 

 

VI

1-5

 

 

 

 

 

 

8-11

 

 

 

 

 

 

Detaljnije...
 
Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vezbi I polugodiste 2013-14

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

I полугодиште- шк. 2013-2014.

месец

недеља

V

VI

VII

VIII

IX

2-6

 

 

 

 

9-13

 

 

 

 

16-20

 

 

16.09. 7-1, 7-2, K, Ср

20.09. 8-1, 8-2, Матем К

23-30

 

27.09., 6-1, 6-2, матем, К

28.09., 7-1, 7-2, П, Ср

 

X

1-4

 

 

 

 

 

7-11

 

 

 

 

 

09.10. 8-1, 8-2, К, Ср

22.10., 8-6, Матем

14-18

18.10., 5-1, 5-2, 5-3, П, Ср

 

15.10. 5-1, 5-2, К, Матем

 

16.10., 6-1, 6-2, К, Ср

16. 10., 7-1, 7-2, К, Матем

 

21-25

 

21.10., 5-1, 5-2, П, Матем

 

 

23.10., 6-1,П, Ср

24. 10., 6-2, П, Ср

25.10., 6-1,6-2, П, Матем

23.10., 7-1, 7-2, П, Матем

 

28.10. 8-1, П, Ср

28.10., 8-2, П, Ср

 

29-31

 

 

 

 

29. 10., 6-1, 6-2, К, ПиД

 

29.10. 8-1, 8-2, К, ПиД

XI

1-8

 

 

 

 

7-1, 7-2, К, ПиД,

04. 11., 8-6, К, ПиД

01. 11., 8-1, 8-2, П, М

 

12-15

 

 

 

 

 

19. 11., 8-6, Ср

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

 

5-1, 5-2, К, ПиД

 

25. 11., 6-1, 6-2, К, М

 

29.11., 8-1, 8-2, К, М

XII

2-6

 

 

 

 

02. 12. 8-6, Матем

06. 12. 8-6, ПиД

9-13

 

 

 

 

11. 12., 6-1, 6-2, К, Ср

13. 12., 6-1, 6-2, П, Матем

13. 12., 7-1, 7-2, П, Ср

11. 12., 8-1, К, Ср

11.12., 8-2, К, Ср

12. 12. 8-1, 8-2, ПиД

16-20

17. 12., 5-1, 5-2, 5-3, П, Ср

19.12., 5-1, 5-2, 5-3, К, Ср

 

 

16. 12. 6-1, 6-2, К, ПиД

18. 12., 6-1, П, Ср

19.12., 6-2, П, Ср

 

16. 12., 8-6, Ср

16. 12., 8-2, К, Ср

16. 12., 8-1, П, Ср

16. 12., 8-1, 8-2, П,М

 


 

Легенда:

Тип провере

Наставни предмет

ИТ

Иницијални тест

M

математика

К

Контролна вежба

Ср

Српски језик

П

Писмени задатак

ПиД

Природа и друштво

 

 

Еј

Енглески језик

 

Објашњење за уписивање у распоред:

У односу на месец и недељу у том месецу уписује се:  тачан датум, одељење, разред, врста писмене провере, наставни предмет

Нпр. 23.11. 8-1 К Ср

Уколико у легенди није наведена скраћеница за наставни предмет из ког ће се реализовати писмена вежба упишите почетно слово имена наставног предмета.

 

Распоред писмених задатак дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује на огласној табли школе најкасније до краја треће недеље у сваком полугодишту.

Распоредом може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи.

Измену предвиђеног плана контролних и писмених задатака утврђује директор на предлог одељенског већа.